Bác sĩ già nứng cặc hiếp dâm nữ y tá Sakura Moko khát tình , múa trường kiếm một vòng. – Hừ! Phi Bộc Kiếm Pháp quả thật cường đại, Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko ngọt nước đáng tiếc là ngươi cũng chỉ có Luyện Thể tầng chín, chênh lệch với ta thật sự quá lớn! Nam tử cường tráng vung lên hai tay: – Ngươi dứt khoát không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của ta! Ha ha… bắt giữ ngươi, về sau bản cốc sẽ có thêm một môn tuyệt học! Hắn cười ha hả, thân như thương ưng vỗ cánh công tới Chu Hằng. Chu Hằng dưới