Bố chồng sung sướng khi được địt con dâu cực ngon, hàng chứ nếu gặp nhiều thì cũng phải tuyển mấy em đấy thôi. Tôi cười hì hì rồi hỏi nó: – Mấy em ấy còn hơn tuổi Tuyết vợ mày nhỉ. Dạo này không gặp không biết hàng họ thế nào? Thằng Lâm lườm tôi một cái rồi bảo: – Hàng họ thế nào là thế nào? Tôi muốn trêu nó nên nói: – Là xem có xuống cấp không chứ còn thế nào nữa. Mày dùng là hay phá đồ lắm, Bố chồng sung sướng khi được địt con dâu cực ngon mấy em về tay mày sau vài tháng là hàng họ nát như tươm còn gì nữa. Thằng.