Chịch xã giao cùng vợ của sếp Shoko Takahashi nhiều nước , một tấc, khó khăn tầng tầng lớp lớp! – Là ta chưa nắm giữ tinh áo kiếm pháp này cho nên mới bị thiên địa bài xích ta? – Mặt khác, Bất ngờ khi được chén vợ của sếp Shoko Takahashi vắng chồng nếu như ta có thể thành công nắm giữ 9 thức kiếm pháp này, chính là thuận theo thiên địa? – Rít, đây tột cùng là kiếm pháp gì? Hắn tính cách kiên nghị, càng gặp khó khăn thì càng không muốn lùi bước, nếu không bị hắc kiếm làm khổ mười năm, hắn đã sớm bỏ qua. Kiếm pháp