Chồng không thỏa mãn nên chị dâu cho em chồng chơi, em thì thế nào? – Cũng bình thường thôi, Chồng không thỏa mãn nên chị dâu cho em chồng chơi không hay lắm. Nhưng mà mau hồi phết, làm ba cái mà cảm thấy vẫn còn có thể tiếp tục được. Mấy ông đi cùng thì mệt phờ người lăn lóc hết rồi. Tôi thích chí cười hì hì rồi nói: – Thế vợ làm được mấy cái? – Nhiều ai mà nhớ được hả chồng nhưng mà em lên đỉnh cả ngày chắc cũng được mười lăm hai mươi lần! Hơi giật mình một cái tôi khẽ nói: – Khiếp nhiều thế! Vợ càng ngày càng dâm. Hằng lườm mà.