Đưa vợ bạn thân về nhà và cái kết sung sướng, rừng, uống êm và thơm. Quang gọi điện hẹn tôi đi café, khi tôi đang ngồi uống nước với chú Thành sau khi ăn cơm. Thằng Quang và Hương vừa đến khi chúng tôi đến. Sau khi gọi đồ uống và chào hỏi nhau, thằng Quang thông báo luôn. – Em đã kiểm tra qua bạn em, đợt kiểm tra nhà hàng của chị rất bất thường, Vợ của bạn thân nhờ đưa về nhà và cái kết không có quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Em cũng nghe nói là theo yêu cầu của một vị thư ký của một Cục trưởng trên Bộ. Đây người này, không biết.