Em nhân viên mới vào làm đã gặp phải sếp cuồng dâm, ra rồi đây này. Vợ cũng dâm lắm đấy… Hằng cười bảo lại: – À thế lúc chồng làm với cái Tuyết thì Lâm có giống chồng lúc mà vợ đi với Khánh không? Chắc mặt hai người lúc đấy giống nhau chẳng khác gì nhỉ! Tôi gật đầu rồi bảo: – Thế có muốn đi với người yêu cũ tiếp không? Chồng cho đi tiếp. Đổi luôn người đi nhé,Nữ nhân viên tội nghiệp và tên sếp cuồng dâm cùng một người mà nhớ lại chuyện cũ là hỏng đấy! Hằng quay lại đấm nhẹ tôi một cái mà nói: – Hứ! Chồng gì mà suốt ngày muốn.