Lão sếp sung sướng khi được vợ nhân viên phục vụ, thật rõ trước mắt Long. Hai gò thịt mép căng cứng lên hai bên lằn kẻ rãnh nhìn kích thích vô cùng. Long cầm cây hàng của mình chễm chệ bước lại như tên đồ tể chuẩn bị xử tội tử tù. Long tỏ ra tinh nghịch lắm, anh ta cầm cây hàng, Sếp già bắt vợ của nhân viên phục vụ mình đập đập mấy cái nghe chan chát lên bờ mông của Vy. Cảm giác đau đau mà xem chừng cũng phê phê lắm: – Uhm… ghét quá đi… cái đồ phá phách… đút vô đi Long… lẹ đi… đừng phá nữa mà… Long đột nhiên nói: –.