Nữ giám đốc hi sinh thân mình để ký hợp đồng, Đúng rồi đấy, Hợp đồng tình dục cùng gã đối tác già dâm anh Mạnh nấu ăn hơi bị ngon. Thằng Công với tôi lên trên nhà rồi ngắm chim. Quả thật thì thằng này cũng thích nuôi chim với nuôi cá. Tôi thì có mấy con chích chòe và họa mi và chào mào trên đó cho nó ngắm. Tiện thể tôi bảo nó mang ra phơi nắng giúp tôi còn tôi xuống dưới nhà. Hạnh đang nhặt đồ rồi rửa ở phía bếp tôi tiến đến hỏi: – Để anh coi xem em làm thế nào nào! Hạnh cười duyên rồi tránh sang bên cạnh một chút để.