Nữ nhân viên uống say bị sếp đưa vào nhà nghỉ, – Nước của em chảy ra anh uống nhé, Em nhân viên đã có chồng bị sếp gạ vào nhà nghỉ sung sướng khéo em nhiều nước hơn chị Hằng đấy! – Chảy ra bao nhiêu anh uống hết từng đấy hì hì! Nói xong rồi tôi bế Tuyết đặt lên giường rồi khẽ banh chân rộng ra cúi xuống bắn đầu hít hà cái khe lồn. Đưa lưỡi quét được một hai cái thì nghe thấy tiếng mở cửa. Thằng Lâm đi vào thấy tôi đang liếm cái lồn của Tuyết thì cười ha hả nói: – Nhanh phết nhỉ! Có nửa tiếng mà đã xong xuôi thế này rồi! Tôi cười khì.