Nữ sinh tới chăm sóc thầy giáo già và cái kết, chỉ cái lồn của Hạnh. Công nhận là cái lồn của Hạnh cong lên thật, Thầy giáo cô đơn nên nữ sinh giúp đỡ dù cho tôi có hùng hục như thế nhưng chắc Hạnh vẫn còn thòm thèm lắm nên cái mu lồn mới cong như vậy. Thấy Công không bênh mình thì Hanh ra vẻ tủi thân: – Anh chẳng bênh em gì cả! Công cười khì khì rồi vớ lấy chai nước lạnh trên bàn uống ừng ực mà nói: – Ô hay có thế nào anh nói thế chứ bênh em làm gì. Hạnh phụng phịu ngồi xuống thì Công choàng tay ra ôm lấy.