Nửa đêm cha dượng lẻn vào hiếp dâm con gái vợ, ha nói: – Sáu bảy phát cơ à? Thế mà vẫn còn sức thế này chứng tỏ khỏe phết đấy. Tuần tôi làm có bốn cái mà đã không chịu được rồi, đau hết cả lưng! – Chăm tập thể dục nhiều là khỏe ngay thôi chứ có gì đâu. Chiều vợ thì vợ chiều lại. Thằng Lâm trả lời: – Biết là thế nhưng mà trông Tuyết thế thôi. Bình thường ai cũng bảo ngoan hiền nhưng ở mới thấy dâm. Dâm thuộc dạng đại dâm luôn, Vợ vắng nhà nên cha dượng thỏa thích địt con gái vợ thử làm một lần biết rồi đấy. Nói xong thì thằng Lâm.