Sếp nữ cuồng dâm gạ địt nhân viên trong chuyến công tác, lấy rồi thứ đó từ từ nuốt chửng dương vật vào trong, Chuyến công tác sung sướng cùng sếp nữ đến khi nó nhận ra vấn đền thì nó đã cắm vào được một nửa rồi. Nó không thể ngờ là mẹ lại chủ động cho vào nhanh đến định nhắc nhở mẹ nhưng đã quá muộn: “Mẹ” Mẹ như không nghe thấy gì mà chỉ rên lên sướng khoái “Ưm…” rồi mẹ cúi xuống môi nó bị trám kín vừa hôn mẹ vừa nhích mông cho dương vật nó đâm hết chiều dài vào sâu trong lồ* mẹ. Dương cảm nhận con cu của nó sinh ra.