Tag: CAWD-205

Thầy giáo làm lên đỉnh em nữ sinh Rina Yoshino thèm cặc

Thầy giáo làm lên đỉnh em nữ sinh Rina Yoshino thèm cặc ngẫm nghĩ trong lòng chẳng lẽ ổng khinh mình học dốt nên mới học tư thục. Mà tôi thi ĐH cũng chỉ được 17 điểm. Cũng khá bèo bọt dù đã cố hết sức. Haha. Cuối cùng thì cũng chốt được địa điểm tổ chức. Ninh đưa tôi đi về. – Ninh vào ngồi chơi một lát nha. – Ninh nói rồi dựng chân chống xe. – Thôi. 9h rồi. Ninh về đi chứ tối. – Tôi đáp… – Còn lên danh sách sđt để mai gọi báo những đứa không có facebook