Tag: JUL-398

Đang dận người yêu lại được địt nữ giám đốc Yu Shinoda nõn nà

Đang dận người yêu lại được địt nữ giám đốc Yu Shinoda nõn nà , vậy! Quách Cương cùng Mã Vân Long vừa đố kỵ lại hối hận! Đối tượng mà vẫn luôn bị bọn họ coi là phải vượt qua đột nhiên tiến vào Luyện Huyết Cảnh, ném bọn họ ở xa xa đằng sau, vậy làm sao không khiến bọn họ ghen tị đến phát cuồng! Mà cơ hội không đánh vẫn thắng lại bị Chu Hằng cầm mất, làm sao không khiến bọn họ hối hận? Hiện tại, Đang dận người yêu lại được địt nữ giám đốc Yu Shinoda nõn nà còn muốn khiêu chiến Chu Hằng! Khiêu chiến một tên người mới gia