Tag: Kasai Reona

Nghiện bú lồn chị của bạn thân Kasai Reona thiếu thốn

Nghiện bú lồn chị của bạn thân Kasai Reona thiếu thốn, tụi nó đi chơi, còn thằng Sinh tại nhà nó không có ai nên nó có thể đi thoải mái. Hai cô trò đã quá quen thuộc với nhau rồi nên cũng chẳng cần nói gì nữa, cô quay ra nhà trước, nó cũng tò tò theo sau. Lúc ở trên giường, Thanh niên bị phá trinh bởi bạn thân của người yêu Kasai Reona nhiều nước cô dặn nó: – Bữa nay cho em chơi một cái thôi… rồi phải về nhà ngủ… – Sao vậy cô? – Sao trăng gì… mê chơi cho cố rồi sáng đi học ngủ gà ngủ gật… Nghe cô mắc vậy thì nó im im. Cô nói tiếp: – Cô không biết đó… tiết ngày mai cô sẽ cho kiểm tra… liệu mà làm bài… nếu bị điểm kém thì