Tag: Kawakita Haruna

Bạn thân chơi trò đổi vợ và cái kết mất vợ

Bạn thân chơi trò đổi vợ và cái kết mất vợ, vậy… – Con gái xứ này có ai trắng được như cổ đâu… đã vậy… tướng tá còn nhìn ngon lành nữa… Vy nghe sơ thấy ba anh chàng có ý khen mình nên hơi mắc cỡ, Bạn thân số hưởng được chén luôn vợ bạn mình. Bạn thân chơi trò đổi vợ và cái kết mất vợ mặt đỏ lên: – Bãi tắm này không có đường bộ dẫn vào… sao cô biết mà tới… Một anh chàng thắc mắc hỏi cô. Vy ỡm ờ chẳng dám trả lời thật, kiếm cách nói dối: – Em… em không biết nữa. Em ở Sài Gòn xuống… xuống nhà bạn dưới này chơi. Sáng nay em tập thể dục… chạy miết rồi….