Tag: MEYD-796

Tới nhà chơi hiếp dâm luôn vợ nhân viên Momo Honda lồn khít

Tới nhà chơi hiếp dâm luôn vợ nhân viên Momo Honda lồn khít , trời giáng vào mặt làm nó thất kinh té nhào ra đất. “Thằng chó mày sẽ phải trả giá!” – Thụp… Tôi lao đến thó lấy cổ áo nó, điểm thẳng một chỉ pháp vào chấn thủy, nó há hốc quỵ hẳn xuống đất rồi nằm yên bất động không chút phản ứng gì nữa. “Đáng lén à, Thèm thuồng cơ thể vợ nhân viên Momo Honda nứng lồn thằng khốn! Chết mày đi!” Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, thằng Nghĩa đã nhận được bài học thích đáng. Tôi lia mắt, quan sát một lượt những gì xung quanh, thật là một quan cảnh xơ xác với những bài cỏ nằm ngã xuống do đánh nhau. Nhưng qua rồi, tôi