Tag: MIDV-256

Mối tình khoái lạc cùng con gái của vợ Ono Rikka nõn nà

Mối tình khoái lạc cùng con gái của vợ Ono Rikka nõn nà , lực. Tuy nhiên, nói chỗ khó này chi bằng nói là dùng thời gian dài, trên lý thuyết chỉ cần bỏ thời gian, như vậy luôn có thể đạt tới một cảnh giới đỉnh phong, trừ tình huống đặc biệt giống như Chu Hằng bị ăn mất chân nguyên lực như lúc trước. Mà chỗ khó thứ hai tự nhiên là đột phá đại cảnh giới, Cha dượng số hưởng được địt con riêng của vợ Ono Rikka lồn đẹp kỳ thật đây mới là cái chết thực sự. Tích lũy chân nguyên lực thì chỉ cần có thời gian, nhưng đột phá