Tag: Misa Arisawa

Bắn tinh vào bướm mẹ kế Misa Arisawa thèm cặc

Bắn tinh vào bướm mẹ kế Misa Arisawa thèm cặc, đi chịch choạt các kiểu. Tưởng chừng cuộc đời trôi qua êm đềm, Bắn tinh vào bướm mẹ kế Misa Arisawa ngọt nước nhưng thật ra đây mới chỉ là khoảng lặng trước cơn bảo. Hè tới tưởng có nhiều thời gian đi chơi thì có 1 2 bửa nhỏ Dung lặng mất tâm nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy. Tới nhà thì không thấy ai, tôi cũng thấy hơi lo lo mà sau 2 ngày cũng nhận được tn nhỏ Dung tl: “ Em về quê gấp có việc, dưới đây sóng yếu không nghe máy được”. Sóng yếu không nghe máy được mà gọi lúc.