Tag: Mizuki Yayoi

Những lần lên đỉnh cùng nữ thư ký Mizuki Yayoi thèm cặc

Những lần lên đỉnh cùng nữ thư ký Mizuki Yayoi thèm cặc , Danh Vọng, thật sự quá thoải mái. Cách lần quay trước đã có 3 năm thời gian, một lần nữa Lạc Nam lại mang theo tâm tình hy vọng Vòng Quay Danh Vọng sẽ xuất hiện vật phẩm Cấm Kỵ, Ngoại tình cùng em nhân viên Mizuki Yayoi mông to hai mắt lóe lên theo dõi bảy cái ô quen thuộc. Ô đầu tiên: Mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ hai: Điểm Danh Vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng. Ô thứ ba: Một quả Bom Khoái Cảm. Ô thứ tư: Vĩnh Hằng Hư Vô – Hư Vô Chi Thân. Ô thứ năm: Phương pháp rèn đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng. Ô thứ sáu: Nguyên liệu luyện chế Đạo Binh – Mảnh Vỡ Đại