Thư ký uống say bị sếp địt 2 ngày 2 đêm, nó rồi. Tôi không biết em nào nhưng có vẻ chắc là mấy em hồi nó còn ở quê. Không biết thằng này có gì hay ho để đi làm hỏi nó vậy. Gọi điện cho thằng Lâm xong, nó không đi được thì tôi gọi điện lại cho thằng Công rồi chạy bộ sau đó về tắm rửa. Thằng Công nói tám rưỡi nhưng cũng phải đến chín giờ hơn thì nó mới qua. Nhìn nó lái xe của công ty đi đến là biết, nó thường mượn xe của công ty, Sung sướng đụ cả đêm em thư ký đã có chồng chịu xăng xe để chạy Uber mấy.