Tuyển được cô giúp việc Karen Mifune nứng lồn nói anh về tìm thằng Sơn thì Mỹ Hạnh đã cho anh biết là thằng Sơn đang ở Sài Gòn này chứ đâu. Đúng là không thuận vợ thuận chồng thì khó mà tát cạn biển Đông! Sáng chủ nhật vợ chồng Phúc Minh tranh thủ về quê sớm để còn tranh thủ lên trên này cho Mỹ Hạnh về bên nhà có công chuyện. Bởi lần này Phúc Minh về thăm nhà chủ yếu là kiếm thằng Sơn thôi chứ thật tình anh cũng không muốn về. Còn Mỹ Hạnh tuy ngoài miệng vui vẻ đồng ý với kế.