Vợ nhân viên quá ngon nên anh không chịu được, đi ku! Thắng đứng ngay cửa đã nghe thấy tiếng của Long rồi. Bạn anh ta đang ngồi chễm chệ trên sofa, Vợ nhân viên quá ngon nên anh không chịu được trên mình chỉ mặc mỗi cái quần lửng, còn Vy thì giờ đã khép nép e lệ rút vào một bên của anh ta rồi. Thắng chưa biết làm gì, cũng ngồi khép nép trên sofa đối diện chỗ cặp đôi đang ngồi. Long tỏ vẻ tự hào lắm, hất hàm nói: – Sao hả? Tao không gạt tụi bây chứ? Vừa nói, anh chàng vừa ôm Vy vào lòng như thể ra oai với bạn vậy. Thắng.