Cậu nhân viên nhút nhát và nữ đối tác Kanami Mai nõn nà , thì càng gian nan. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Vào khách sạn trú mưa cùng nữ giám đốc Kanami Mai nhiều nước ngộ tính trọng yếu cỡ nào, càng ở cảnh giới cao, tầm quan trọng của ngộ tính lại càng nổi bật. Chu Hằng không vội không nóng nảy, thân dung thiên địa, tâm tình thả lỏng, trong đầu thầm niệm Lăng Thiên Cửu Thức, vũ động đoạn kiếm màu đen trong một mảnh ngân hà vô biên, giống như có thể trấn áp tang thương muôn đời. Hắn bắt đầu tấn công lá chắn