Chuyến công tác ngọt ngào bên em nhân viên Yua Mikami mông to , khi giao kèo với ổng, cứ nâng giá từ từ thôi, đem về được bao nhiêu hay bấy nhiêu” “Ổng là ai vậy đại ca?” Hòa “chó điên” hỏi… “Ổng hả? Hmm, chuyện cũng dài lắm, cắc ké như tụi bây mới nhú không biết cũng phải.” “Trước năm 75, Sài Gòn này hỗn loạn vô cùng, băng đảng ở đâu cũng có, ra đường không coi ngày có khi bị đâm chết ở góc nào hộc máu mà chết cũng nên. Trong đó dữ dội nhất là tụi võ đường, Tên sếp biến thái thèm thuồng em nhân viên Yua Mikami gợi cảm