Giám đốc hấp diêm em thư ký Rei Kamiki vú to , mặt thể hiện xem thường nhưng phản ứng của hắn lại không chậm chút nào. Ngay khi một quyền như vạn quân của Cửu Thánh Thiên Tử vừa đến, Kình Thương Thiên Tử hai tay chắp ra phía sau như khí định thần nhàn, trong lòng thầm niệm: “Đoạt Thiên Đạo Kinh.” ẦM. Khoảnh khắc đó, Giám đốc hấp diêm nữ nhân viên Rei Kamiki lồn đẹp vạn dặm bí cảnh thứ ba chấn động, từ nguyên khí, tử vong khí, đại địa, không gian, cuồng phong… tất cả đều hội tụ về phía trước