Ông chủ nhà số hưởng và em đồng nghiệp Ai Hongo lồn hồng , với kiểu ở chung này, nàng cuối cùng cũng bói được một câu hoàn chỉnh không rên rỉ, tâm tình nàng bị con lừa đen này làm xáo trộn ít nhiều cũng có vài phần sợ hãi, không ngờ cũng có tâm tư đùa giỡn với Chu Hằng. Đúng thế, đúng là một mình hắn gây họa. Chu Hằng thấy Hàn Vũ Liên đã quen thuộc với cặc mình, hắn chẳng còn tâm tư trêu đùa nàng nữa, lúc này đi đến bên cạnh tấm bia đá, Ông chủ nhà số hưởng và nữ nhân viên trẻ Ai Hongo lồn đẹp thử độ nặng của nó,