Thanh niên sung sướng chén em gái gọi chiều khách, về góc khác. Ở đó là một nhóm thanh niên đứng trần truồng,Phim sex bạo dâm cùng em gái gọi cao cấp ai nấy dương vật đều thẳng tưng cả. Không ai khác hơn chính là mấy anh chàng thanh niên trong nhóm công ty Công, Vy nhận ra có mặt của anh chàng Dũng nữa. Phong và Phú hình như là người đang quay phim nên Vy chỉ thấy mặt của một trong hai gã trong màn hình thôi. Rồi liền sau đó, hai ba gã thanh niên kia cùng tiến lại. Anh chàng nào chàng nấy dương vật thẳng tưng bu quanh lấy Vy. Có anh chàng.