Tin tưởng bạn thân và cái kết bị hiếp dâm,, mắng là đúng. – Tao bây giờ có nhiều khách quen lắm, tao mà đi đảm bảo xưởng của tao giảm một nửa. – Uh, thì biết vậy. Nhưng mày có tính được bài toán kinh tế không? Liệu một nửa số khách của mày có đủ nuôi xưởng không? Tao vẫn ủng hộ mày ra làm riêng, biết năng lực của mày, Gái xinh nhẹ dạ bị bán thân lừa bán cho dâm tặc nhưng trước khi mày có kế hoạch cụ thể tao vẫn không đồng ý. – Tao cũng nghĩ giống thằng Hùng, mày phải có kế hoạch cụ thể, để bọn tạo còn tin tưởng ủng hộ mày.