Cậu học sinh may mắn và nữ lớp trưởng Arata Arina ngọt nước , hỏi: “Xin cho phép hỏi, Lần đầu được địt nhau cùng nữ lớp trưởng Arata Arina nhiều nước Chí Tôn Pháp Tướng vừa rồi là gì?” Đối với những nhân vật lão làng như bọn hắn, được chứng kiến một loại Chí Tôn Pháp Tướng có liên quan đến chủng tộc của mình khủng bố đến như vậy, thật sự không thể không kích động a. Phải biết rằng Ngự Thần Pháp Tướng đã được xem là Chí Tôn Pháp Tướng cường đại nhất của Thần Tộc, trong khi đó Lạc Tư Tình vượt ba tiểu cảnh giới đem người sở