Chồng số hưởng chịch luôn bạn của vợ Karen Yuzuriha thiếu thốn , như Tuế Nguyệt cũng phải khen ngợi thủ đoạn mà Bảo Kiều vừa thi triển. Vậy mà có thể dung hợp Không Gian và Phù Văn vào nhau, chia cách trận hình của đám địch nhân. Loại thủ đoạn này bên trong chiến đấu quy mô lớn chắc chắn mang đến tác dụng kinh người. Hơn nữa Tuế Nguyệt muốn học hỏi cũng không được, Những lần vụng trộm sung sướng cùng bạn của vợ Karen Yuzuriha khát tình bởi vì nàng không phải là Phù Sư, không thể dùng Phù Văn dung hợp vào Không Gian để làm như Bảo