Mối tình vụng trộm với em đồng nghiệp Karen Yuzuriha cuồng dâm , cả Thể Tu và Nguyên Tu của ngươi đều là Bát Cảnh, đã chênh lệch quá xa so với Hồn Tu, có dự định nào để đột phá Hồn Tu không?” Thuỷ Triều Tịch quan tâm hỏi. “Trước mắt thì chưa có.” Lạc Nam lắc đầu, thật ra là có một biện pháp… chính là thôn phệ tàn hồn của Cấm Kỵ Hồn Tu, tuy nhiên hắn chưa từng thôn phệ linh hồn của những người không thù không oán với mình, huống gì so với thôn phệ luyện hóa, Bất ngờ khi biết độ dâm của nữ giám đốc Karen Yuzuriha thiếu thốn giá