Thầy giáo vào nhà nghỉ với em học trò Itou Mayuki mông đẹp , biết về tranh cổ, làm lãnh đạo thời bây giờ, Thầy giáo dùng thành tích để chén nữ sinh Itou Mayuki lồn đẹp càng ngày càng thật khó hầu hạ… – Uí trời… anh tưởng rằng bí thư Trịnh quả thật ưa thích tranh cổ à? Anh phải hiểu là tranh cổ đến cuối cùng vẫn không thể biến thành tiền mặt được, cho nên vấn đề ở này không phải là anh mua là tranh cổ thật hay là giả, điều quan trọng là có thể làm cho người ta thuận lợi đem cái đồ chơi này biến thành tiền mặt, nếu có lỡ xảy ra điều gì bị điều tra thì phong hiểm cũng ít đi, ví dụ như bây giờ anh tặng một viên ngọc