Học sinh số hưởng được địt cô giáo Tsumugi Akari thèm cặc , chiến trường, cũng đừng buông lỏng đề phòng.” Trụ Việt Mẫu Tôn phân phó. “Biết rồi mẫu thân.” Lạc Nhất Vương cầm Bảo Thiên Tháp vội vàng chạy đi. Trụ Việt Mẫu Tôn lúc này mới dùng ánh mắt đánh giá “cháu rể” xem lấy Lạc Nam, Học trò mới lớn tán luôn cô chủ nhiệm Tsumugi Akari lồn hồng hài lòng mỉm cười, mời hắn vào Trụ Việt Tông làm khách. “Cung kính không bằng tuân mệnh.” Lạc Nam chắp tay, đồng thời để các thê tử xuất thân từ Nhất Thế Vũ Trụ từ Chí Tôn Giới